انجام پروژه دکوراسیون کلینیک نظری

آپارتمان مسکونی و نوساز پروژه دکوراسیون کلینیک نظری در محدوده پارک شریعتی، کوچه اتوبانک ، در مجتمع ۲۰ واحدی، می بایست جهت تبدیل به یک پروژه دکوراسیون کلینیک دندانپزشکی، شامل فضاهایی به شرح زیر آماده می گردید: ۱) فضای انتظار جهت ۴ یا ۵ نفر، ۲) فضای قرارگیری میز منشی، ۳) دو فضای جداگانه جهت قرار گیری یونیت های دندانپزشکی و کمدهای ویژه آن و ۴) محل استقرار میز پزشک.با این ایده کلی فضاهای پذیرایی موجود توسط آجرهای شیشه ای به دو فضای دکوراسیون داخلی انتظار و محل استقرار منشی و فضای درمانی شماره یک تقسیم گردید. یک دیواره بسیار کوچک انتهایی ترین فضای آشپزخانه قدیم که در مجاورت دیواره تراس قرار داشت را به محلی برای میهمانان اندکی خصوصی تر و گپ و گفت پزشک با آنان تبدیل کرد و در جلوی آن نیز یک میز شیشه ای با حداقل ابعاد و ممانعت بصری جهت پزشک طراحی گردید.

شرح پروژه دکوراسیون کلینیک نظری

زیر بنا: ۶۵ متر مربع
کاربری فعلی: درمانی
کاربری قبلی: مسکونی
شروع فروردین ۸۸ – اتمام تیر ۸۸