انجام پروژه دکوراسیون کلینیک درد آسا

موضوع پروژه، تبدیل یک فضای اداری استیجاری به یک پروژه دکوراسیون کلینیک درد آسا چندتخصصی بود، فضایی که در آن، مجموعه‌ای از پزشکان متخصص در زمینه‌های بیهوشی، طب فیزیکی، روان‌پزشکی و فیزیوتراپی، به ارائه خدمات به بیماران با دردها و مشکلات مزمن، به صورت سرپایی و بستری می‌پردازند. این کلینیک به صورت دو واحد ۹۵ متری مرتبط به هم است که در فاز اول، بخش معاینات سرپایی راه‌اندازی شده است. در این کلینیک، تفاوتی بین بیماری که برای رهایی از دردهای مزمن جسمی و روحی خویش مراجعه می‌کند، با پزشک نمی‌بینیم، به طوری که حتی در دکوراسیون داخلی ، کاناپه‌های طراحی شده در فضای انتظار، به سان حجمی سفید و یکپارچه طراحی شد که بیمار با هر نوع حالت جسمی، خواه خوابیده و نشسته، در آن بیاساید و این حجم در حرکتی طولی می‌پیچد و تبدیل به میز پذیرش می‌شود.

شرح پروژه دکوراسیون کلینیک درد آسا

معمار: دفتر طراحی کاز (مهدی علیرضایی، سمیه ابراهیمی)
موقعیت: تهران، ایران
تاریخ: ۱۳۸۹
مساحت: ۹۵ مترمربع
وضعیت: ساخته‌شده
کارفرما: آقای دکتر اکرمی و شرکا
تیم پروژه: علی محمدی، صادق سبزعلیان، مینا نجفی، شیما مهناویان
جوایز: رتبه سوم ﮔﺮوه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‌ﻫﺎی تجاری جایزه معماری داخلی ایران ۱۳۸۹