انجام پروژه دکوراسیون ویلای نارون

انجام پروژه دکوراسیون ویلای نارون در زمینی قرار گرفته که به لحاظ هندسی نامتقارن است و گوشه های با زاویه ای حاده دارد. در حین مراحل طراحی با توجه به موقعیت سایت گزینه های متفاوتی به کارفرما ارائه شد که در نهایت با طرح موافقت گردید. سقف در این پروژه از سویی به سمت داخل و از سوی دیگر به سوی بیرون به صورت تاخورده دکوراسیون داخلی شده بود به نحوی که یادآور خطوط محیطی سایت بود؛ اما پس از اتمام اسکلت به دلیل ادعای پیمانکار مبنی بر عدم امکان آب بندی کامل سقف، کارفرما خواهان ایجاد تغییر در طراحی سقف بنا شد!!!همانطور که بیان شد به دلیل هندسه سایت و ایجاد عمق دید بیشتر کل بنا از زمین جدا شد و فقط در ناحیه ای که امکان ایجاد عمق دید وجود نداشت با مصالحی متشکل از سنگ های ورقه ای که به صورت درز چسبان.

شرح پروژه دکوراسیون ویلای نارون

مساحت زمین:۹۰۰ مترمربع

زیربنا:۳۰۰ متر مربع

تاریخ شروع:اردیبهشت ۸۹

خاتمه:زمستان ۹۰