انجام پروژه دکوراسیون ساختمان علیدوستی

طراحی پروژه دکوراسیون ساختمان علیدوستی که مجتمعی در پنج طبقه دو واحدی در محله تهرانپارس تهران می باشد. ستفاده از سطو تا خورده و حل کردن مشکل راه پله عمودی ساختمان که بنا را بهدو قسمت تقسیم می کرد از چالشهای پیش رو در طراحی این بنا مخصوصا طراحی نما در این پروژه بود. نما تماما بر اساس ایده کاغذهای تاخورده به صورت فولد طراحی شد و و راه پله با پوشش آجرهای شیشه ای پوشش یافت که در میان آنها بازشو هایی افقی با شیشه شفاف به صورت محل اتفاقی جای داده شدند. همین تفکرطراحی نمای فولد و با استفاده از سنگ تراورتن در طراحی لابی ورودی بنا نیز محور قرار گرفت. طراحی لابی ئو آتشدانی در دیواره جانبی به همراه کف چوبی نیز احاساس صمیمتی مدرن را برای فضاهای داخلی و نما به همراه آورد.

شرح پروژه دکوراسیون ساختمان علیدوستی

شرح پروژه دکوراسیون آپارتمان
مدیر پروژه : مهندس

طراحی – اجرا – هر دو :

تاریخ اجرا :

مدت زمان اجرا :

متریال مورد استفاده:

متراژ پروژه:

نوع و سبک دکوراسیون داخلی :