انجام پروژه دکوراسیون آپارتمان دانش

بازسازی پروژه دکوراسیون آپارتمان دانش پروژه ای در محدوده بوستان های خیابان  پاسداران به دفتر معماری کاز واگذار شد. بنایی با نزدیک به ۳۰ سال قدمت شام دو واحد مجزا در دو طبقه که می بایست طبقه همکف با دسترسی مستقیم به محوطه سازی مجموعه طراحی می گردید. در واقع می بایست بازسازی و دکوراسیون داخلی فضایی آپارتمان با طراحی محوطه سازی به سان یک مجموعه ویلایی با هم و در ارتباط مستقیم طراحی می گردید. در طراحی آپارتمان سعی بر آن شد تا پاسیوی جدای بلا استفده محلی شود با هندسه بیضی شکل که محل قرار گیری پیانوی بزرگی گردید که نقطه کانونی بنا را تشکیل می داد همچنین تعدادی استاد کار نجار سازنده در و پنجره سنتی به کارگمارده شدند تا بتوانند با استفاده از مهارتها و نکات ساخت پنجره های چوبی خانه های قدیمی ایرانی بتوانند پنجره های چوبی مرنی برای این خانه بسازند.

شرح پروژه دکوراسیون آپارتمان دانش

شرح پروژه دکوراسیون آپارتمان
مدیر پروژه : مهندس

طراحی – اجرا – هر دو :

تاریخ اجرا :

مدت زمان اجرا :

متریال مورد استفاده:

متراژ پروژه:

نوع و سبک دکوراسیون داخلی :