انجام پروژه دکوراسیون آپارتمان تدینی

انجام پروژه دکوراسیون آپارتمان تدینی به مساحت ۱۴۰ متر مربع در محدوده محله دروس تهران که بسته به نیازهای کارفرما به صورت مدرن طراحی گردید . محور و کانسپت اصلی طراحی معماری و دکوراسیون داخلی این ساختمان بر مبنای جدا سازی فضاهای عمومی از خصوصی و همچنین آرامش بخش تر شدن فضا و عدم استفاده از ررنگهای سرد در معماری داخلی فضاها می باشد.

شرح پروژه دکوراسیون آپارتمان تدینی

شرح پروژه دکوراسیون آپارتمان
مدیر پروژه : مهندس

طراحی – اجرا – هر دو :

تاریخ اجرا :

مدت زمان اجرا :

متریال مورد استفاده:

متراژ پروژه: ۱۴۰ متر مربع
نوع و سبک دکوراسیون داخلی : سبک مدرن