معماری داخلی مسکـونی

تعریف معماری داخلی مسکـونی

معماری داخلی مسکـونی چیزی بیش از یک زیبایی شناسی صرف و یافتن راه حلی خلاقانه برای طراحی فضاها در عین در نظر داشتن مولفه های ایمنی ، آسایش و اطمینان و حتی بهداشت برای استفاده کنندگان هر فضاست.معماری داخلی مسکـونی علاوه بر تجزیه و تحلیل  و پژوهش نیازمند ادغام علوم مختلفی علاوه بر هنر نظیر روانشناسی و سازه و مدیریت انرژی  و کلا مطالعات بین رشته ای زیادی می باشد.به طور کلی یک طراحی داخلی خوب طرحیست که در آن زیبایی و عملکرد به طور لازم و ملزوم و با هم در نظر گرفته شود.بسیاری از افراد معماری داخلی و دکوراسیون داخلی را با هم اشتباه می گیرند در صورتیکه تفاوت بسیاری با هم دارند.طراحی داخلی هنر-علم شناخت رفتار استفاده کنندگان یک فضا برای رسیدن به یک فضای کاربردی درون یک بناست

شرکت طراحی معماری داخلی مسکـونی دوبلکس

معماری داخلی مسکـونی ساختمان مدرن

طراحان داخلی پاسخ و راه حلهای خلاقانه و فنی را در یک ساختار عملکرد گرا به کار می بندند و این پاسخ می بایست با توجه به پوسته بنا، مکان و زمینه های اجتماعی بستر پروژه در کنار پایبندی به قوانین منطقه ای و با رعایت اصول زیست محیطی و طراحی و معماری داخلی پایدار داده شود.روند معماری داخلی مسکونی آپارتمان مدرن یک فرایند روش مند و هماهنگ هست که در درون خود تجزیه و تحلیل و مطالعه دقیق و چند علمی دارد و تمام اینها برای برآورده شدن نیازهای مادی و معنوی کارفرما در یک پروسه دکوراسیون داخلی می باشد.در تهیه نقشه معماری داخلی مسکـونی توجه به تمام المانهایی که در بالا ذکر شد قبل از شروع به طراحی بسیار ضروری به نظر می رسد.

معماری داخلی مسکـونی ایرانی

اگر به دنبال ایجاد یک حال و هوای ایرانی در منزل و فضایی معماری داخلی مسکـونی ایرانی هستید، می توانید به مطالعه معماری قدیمی ایرانی از طریق کتابها و فیلمها و همچنین بازدید از آثار دوران مختلف تاریخی بپردازید و پس از آن به خلاصه نویسی گزارشات تصاویری که جمع آوری کرده اید بپردازید و در نهایت تصاویر و گزارشهای فضاهای مورد علاقه خود را جدا کنید. حال می توان تمامی آن گرایشها و علایق و موتیف ها و اتمسفر فضایی را با نیازهای یک زندگی مدرن ایرانی تکیب کرد و پس از سعی و تلاش و ترکیب خلاقیت و عملکرد گرایی در کلیات و جزییات در کنر توجه به زیبایی فضایی دلخواه و ایرانی خلق کرد.

معماری داخلی مسکـونی آشپزخانه 

طراحی یک آشپزخانه از انجاییکه قلب یک معماری داخلی مسکـونی را در بر می گیرد امری بسیار مهم و خاص می باشد.رعایت مثلث کار در آشپزخانه میان گاز، یخچال و سینک به نحوی که موجب پرت فضایی نشود و در عین حال آنقدر هم کوچک نباشد که دو نفر همزمان نتوانند به کار در آشپزخانه بپردازند.به طور کلی مجموع سه ضلع مثلث کار نباید کمتر از حدود چهار متر و بیشتر ازهفت و نیم متر باشد.نقشه ها و طرحهای تهیه شده برای آشپزخانه می بایست بر اساس ابعاد استاندارد لوازم خانگی مخصوص آن حال توکار و یا روکار بر اساس نیازهای کارفرما و منابع مالی او و خصوصیات مورد نظر طراح در نظر گرفته شود.در طراحی میبایست عدم تداخل درهای لوازمی که همزمان کارکرد دارند را در نظر گرفت