معماری داخلی تجاری

طراحی معماری داخلی تجاری

ساختمان تجاری که در تقاطع خیابان قرار گرفته است باید دارای معماری داخلی تجاری با کیفیت در دو خیابان باشد و در گوشه باید دارای طراحی شاخص‌تری باشد( به طور مثال، دسترسی اصلی به ورودی ساختمان یا دارای بام بلندتری باشد).در بالای ورودی باید سایبان و حفاظی نصب شود تا هم در معرض دید و شاخص باشد و هم در برابر برف و باران محافظت شودمعماری داخلی تجاری گسترده شده باید دارای چیدمان پنجره، خط بام، تقسیم بندی‌ها، تورفتگی‌ها و بیرون‌زدگی‌هایی باشد که نشانگر سلسله مراتب هماهنگی از فرم معماری داخلی و هویت مرکز تجاری باشد.طراحی ساختمان در سایت پروژه باید به نحوی باشد که پیوستگی و هماهنگی با معماری بافت، مصالح، رنگ، فرم و سبک ساختمان‌های اطراف داشته باشد.

شرکت معماری داخلی تجاری اداری

دکوراسیون معماری داخلی تجاری مجتمع

طراحی ویترین یک فروشگاه و یا واحد تجاری به عنوان تنها نمود خارجی آنها موجب جذب و یا عدم جذب بازدید کنندگان می شود دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد. معماری داخلی تجاری مغازه یا فروشگاهی با نما و ویترینی خیره کننده داشته باشید. ویترین چشم و مرکز ثقل هر فروشگاه و مغازه می باشد که می بایست عنوان کننده ایده و یا داستانی جذاب برای عابران باشد. پس از جذب مشتریان حال نوبت به کم کردن سرعت حرکت و توجه دادن عابران به دیدن اقلام داخل فروشگاه می باشد. پس چینش دکوراسیون داخلی باید به نحوی باشد که ، در ابتدای ورودی اقلام و اشیائی را بچینیم که بیشترین جذابیت را داشته باشد.مشتری عجله دارد و غالبا می خواهد به سرعت تصمیم گیری کند.

معماری داخلی تجاری فروشگاه

همواره مسیری را برای حرکت مشتریان در فروشگاه خود بسته به اهمیت اجنس تعریف نمایید وخط سیر می بایست به نحوی باشد که بیشترین بازدید از اقلام داخل فروشگاه صورت پذیرد.مشتریان غالبا بر طبق عادت پس از ورود به یک فروشگاه عادت دارند به سمت راست چرخش کنند پس بهترین راه این است که بنرها و تابلوهای اطلاع رسانی و اجناس بهتر در آن سو چیده شود.پس ازآن مشتریان عادت دارند در خلاف جهت گردش عقربه های ساعت گردش می کنند و این شناخت از سوی حرکت ، برای تعریف مسیر حرکت مشتریان و چینش اجناس امری مهم می باشد. انتخاب رنگ و لوگوی معماری داخلی تجاری پوشاک برای نفوذ در حافظه دیداری خریداران نباید فراموش شود.

معماری داخلی تجاری مراکز تفریحی 

در معماری داخلی تجاری هر فروشگاه بزرگ مانند سوپر مارکت ها و هایپر مارکت های شلوغ با حجم زیاد آمد و شد هوارسانی به مشتریان و ایجاد فضای تنفس بسیار حائز اهمیت می باشد. فروشگاههای شلوغ می بایست با فراهم کردن نقاط خلوت برای مشریان فضایی جهت تمدد اعصاب و دیدن با حوصله و آرامش اشیاء و از سرگیری روند خرید فراهم نمایند. در فضاهای تجاری علائم گرافیکی و بصری خوانا جهت جذب و اطلاع رسانی مشتریان بسیار مهم است.این اطلاع رسانی و علایم و نوشته می بایست به سرعت برای مشتریان قابل ذرک و تشخیص باشد. یک ارتباط تصویری قوی موجب مشارکت فعال مشتریان در خرید از فروشگاه خواهد شد.

 معماری داخلی تجاری مغازه

همین علایم و رنگها می بایست به تناسب در فروشگاه آنلاین مرتبط نیز جهت یادآوری بصری و روانشناسی معماری تجاری به مشتریان به کاربرده شود.به طور کلی یک معماری داخلی تجاری سوپر مارکت زیبا و جذاب خاص موجب فراهم شدن و ساخته شدن یک خاطره یونیک و جذاب در حافظه دیداری مشتریان مغازه شده و همین امر و شوق تکرارآن تجربه دلچسب موجب رجعت مشری در دفعات بعدی خرید و تجربه مجدد اتمسفر و حس فضایی فروشگاه می شود.جای‌گذاری ساختمان تجاری باید به نحوی باشد که به درختان موجود در سایت آسیب وارد نشود و ارزش آن‌ها حفظ شود.