انواع مدل کابینت آشپزخانه رنگ لیمویی

انواع مدل کابینت آشپزخانه رنگ لیمویی

مدل کابینت آشپزخانه رنگ لیمویی

کابینت آشپزخانه رنگ لیمویی لذت طلوع خورشید را به ارمغان می‌آورد و شادی را مبادله می‌کند. زرد یک انتخاب عالی برای آشپزخانه‌ها، اتاق‌های نهارخوری و حمام‌ها می‌باشد که در آنها این رنگ انرژی‌بخش و دلگرم‌کننده می‌باشد. در سالن‌ها، ورودی‌ها و فضاهای کوچک، زرد می‌تواند حس خوشرویی و استقبال را القا نماید. اگرچه زرد کابینت آشپزخانه یک رنگ شاد است، اما انتخاب خوبی برای طرح‌های رنگ اصلی نیست. مطالعات نشان می‌دهند که مردم در محیط داخلی زرد عصبانیت خود را از دست می‌دهند. نوزادان نیز در دکوراسیون داخلی اتاق‌های زرد بیشتر گریه می‌کنند. در مقادیر زیاد، این رنگ تمایل به ایجاد حسی از خشم و ناکامی دارد. در کروموتراپی، اعتقاد بر این است که رنگ زرد اعصاب را تحریک و بدن را تصفیه می‌نماید.

انواع کابینت آشپزخانه رنگ لیمویی

زرد لذت طلوع خورشید را به ارمغان می‌آورد و شادی را مبادله می‌کند.

زرد یک انتخاب عالی برای کابینت آشپزخانه رنگ لیمویی ، اتاق‌های نهارخوری و حمام‌ها می‌باشد

که در آنها این رنگ انرژی‌بخش و دلگرم‌کننده می‌باشد.

در سالن‌ها، ورودی‌ها و فضاهای کوچک، زرد می‌تواند حس خوشرویی و استقبال را القا نماید.

اگرچه زرد یک رنگ شاد است، اما انتخاب خوبی برای طرح‌های رنگ اصلی نیست.

مطالعات نشان می‌دهند که مردم در محیط داخلی زرد عصبانیت خود را از دست می‌دهند.

نوزادان نیز در اتاق‌های زرد بیشتر گریه می‌کنند. در مقادیر زیاد،

این رنگ تمایل به ایجاد حسی از خشم و ناکامی دارد. در کروموتراپی،

اعتقاد بر این است که رنگ زرد اعصاب را تحریک و بدن را تصفیه می‌نماید.

کابینت آشپزخانه با رنگ لیمویی

رنگ زرد کابینت آشپزخانه رنگ لیمویی جزء دسته رنگهای گرم به حساب می آید.، بسته به فرهنگ هر منطقه تعابیر متفاوتی از رنگ زرد وجود دارد. یکی از راه کارها طراحی کابینتهای لیمویی و یا زرد در کنار دیوارهای سفید می باشد. همین ترکیب بندی را می توانید به طور معکوس با دیوارهی زرد و کابینت سفید با درجات مختلف مات و براقی در طراحی کابینت آشپزخانه رنگ  بیازمایید.رنگ زرد لیمویی جزء دسته رنگهای گرم به حساب می آید.، بسته به فرهنگ هر منطقه تعابیر متفاوتی از رنگ زرد وجود دارد.