روش های اجرای معماری داخلی تجاری

روش های اجرای معماری داخلی تجاری

اجرای معماری داخلی تجاری

اجرای معماری داخلی تجاری تنها یک هدف را دنبال میکند: جلب نظر مشتریان و تشویق برای ورود به فضای داخلی مغازه به نحوی که مشتریان تحت تاثیر قرار بگیرند و بیشتر خرید کنند. تا به امروز، فروشندگان برای فروش بیشتر به هرکاری دست زده اند از پخش موزیک گرفته تا انتشار بوهای خوش و افسونگر برای افزودن جذابیت جانبی به فضای معماری داخلی مجامع تجاری .

هفت روش طراحی معماری داخلی تجاری

هفت روش طراحی برای ایجاد تغییر، تحول و دکرگونی در محیط معماری داخلی تجاری عبارتند از

۱ـ نمایش  دادن و عرضه کردن بصری جذاب و جادویی محصولات

قدرت جادویی طراحی ویترین مغازه نباید دست کم گرفته شود. نمایش بصری جذاب کالاها میتواند مشتریان را جذب و به ورود به مغازه تشویق کند. ویترین های مغازه ها همانند چشمان یک فضای تجاری هستند و یک روش مناسب برای جذب مشتری این است که محصولات را در قلب ویترین نمایش دهیم تا توجه بیشتری جلب شود و گویای روایت داستان و برقرار کننده ارتباط با مشتریان باشد

۲ـ به آهستگی و  با آرامش مشتری را در فضای داخلی مغازه هدایت کردن

مشتریان مدرن و امرزوی بسیار سرشان شلوغ است و تمایل دارند که به سرعت خرید کنند. وظیفه طراح معماری تجاری این است که زمان گردش مشتری را در مغازه افزایش دهد؛ یک روش برای دستیابی به این هدف طراحی یک ویترین برای عرضه محوصلات در ورودی مغازه است. مشتریان به سرعت تصمیم میگیرند که آن چیزی را که می بینند دوست دارند یا خیر. با قرار دادن محصولات اصلی در جلوی مغازه به مشتریان در تصمیم گیری کمک میشود. با متوقف کردن و ایجاد مکث برای مشتریان در ورودی می توان مشتریان را به گردش در داخل فضا تشویق کرد.

۳ـ نشانه گذاری مسیر حرکت مشتریان در سرتاسر مغازه

فروشندگان باید مسیری را که مشتریان سرتاسر مغازه طی می کنند از قبل شناسایی کنند و بدانند. فروشندگان باید ایده واضح و شفافی داشته باشند که محصولات کجا باید قرار بگیرند و چطور مشتریان به آنها دسترسی خواهند داشت. برای رسیدن به چنین منظوری، معماری تجاری باید به نحوی باشد که این مسیر را برای مشتریان به وضوح و شفاف نشانه گذاری کند.

۴ـ هدایت کردن مشتریان به سمت راست مغازه

تحقیقات درباره اجرای معماری داخلی تجاری نشان داده است که مشتریان به طور طبیعی به محض ورود به فضای تجاری تمایل به حرکت در سمت راست را دارند. برای تاکید و بهره بردن از این امر، فروشندگان باید از لحاظ بصری تابلوها را در سمت راست قرار دهند. در نتیجه، مشتریان برخلاف عقربه های ساعت در سرتاسر فضای تجاری هدایت می شوند که به نظر می رسد مسیر مناسبی در بالابردن نرخ فروش است.

۵ـ در طراحی فضای تجاری جسور باشید

با توجه به افزایش فروشندگان و مراکز خرید در دنیای تجارت برای فروش محصولات و برندهای تجاری نیاز است که معماری تجاری بسیار جذاب و وسوسه انگیز باشد. این هدف از طریق انتخاب هوشیارانه رنگها، تابلوهای واضح و برجسته، طراحیهای خلاقانه در فضای تجاری امکان پذیر است زیرا این پتانسیل را ایجاد میکند که محیطی فراهم شود که کالاهای مورد نظر تبلیغ و مشتریان به سرزدن و خرید دوباره تشویق شوند.

۶ـ اکسیژن و تنفس بخشیدن به طراحی و نقشه فضای تجاری

با طراحی خلاقانه فضای فروش به مشتریان نفس تازه ای بخشیده میشود. محیطهای خرید بیش از اندازه شلوغ و پرازدحام میتواند چنین ذهنیاتی را برای مشتریان ایجاد کنند که محصولات دارای کیفیت نازل تری هستند. به جای آن با طراحی فضاهای مکث و ایجاد فاصله در طراحی نقشه فضای تجاری به مشتریان اجازه داده می شود که فکر کنند و به راحتی در سرتاسر فروشگاه حرکت کنند.

۷ـ رو به راه کردن وضعیت فضای تجاری

مغازه در هر وضعیتی که باشد باید معماری فضای تجاری به نحوی صورت گیرد که شرایط خرید برای مشتری بهتر و امرار و معاش بهبود یابد حتی اگر فضای تجاری بسیار کوچک باشد.