تاثیر رنگ در طراحی داخلی

تاثیر رنگ در طراحی داخلی

تاثیر رنگ در طراحی داخلی منزل 

رنگ از اثربخش ترین عناصر طراحی است. رنگ ها توانایی اثرگذاری بر خلق و خوی انسان را دارند. در انتخاب رنگ در طراحی داخلی مرحله اول در درون خود رنگی را که به شما آرامش می دهد یا به نظرتان دلنشین است تصور کنید و پس از آن رنگ های همنشین را بر اساس چرخه رنگ انتخاب نمایید. در چرخه رنگ در طراحی داخلی ، رنگ ها به سه دسته تقسیم می شوند.اضافه کردن رنگ سیاه یا خاکستری به خلق سایه های متفاوت از رنگ می انجامد. اضافه کردن رنگ سفید تونالیته های رنگی را خلق می کند و از خلوص رنگ می کاهد.

روانشناسی کاربرد رنگ در طراحی داخلی

رنگ های مکمل رنگ هایی هستند که در چرخه رنگ در طراحی داخلی روبروی یکدیگرند و در مجموع سه رنگ اصلی را در ترکیب خود دارند مثلا زرد مکمل بنفش، قرمز مکمل سبز و آبی مکمل نارنجی است. رنگ های مکمل تحرک و هیجان بیشتری نسبت به سایر رنگ ها به همراه دارند در حالی که رنگ های مونوکروم یا آنالوگ هماهنگی و آرامش را القا می کنند. نحوه انتخاب و گزینش رنگ ها درکنار هم به نوع فضا طراحی داخلی سلیقه و دیدگاه کاربر فضا وابسته است(تصویر..). رنگ همه عناصر فضا از دیوارها، کفپوش، مبلمان و وسایل تزیینی را در می گیرد و باید برای همه آنها اندیشیده شود. توضیحات بیشتر در مبحث رنگ در فصل های بعدی گنجانده شده است.

تقسیم بندی رنگ در طراحی داخلی

رنگ های اصلی(اولیه): زرد، قرمز، آبی

رنگ های ثانویه: از ترکیب رنگ های اصلی به میزان مساوی دست می آیند

بنفش=قرمز+آبی    سبز=زرد+آبی     نارنجی= زرد+قرمز

رنگ های ثالث: از ترکیب رنگ های اصلی به میزان نا مساوی دست می آیند

و در چرخه رنگ فضای بین رنگ های اصلی و ثانویه را پر می کنند.

استفاده از رنگ های چرخه رنگ می تواند در معماری داخلی به اشکال مختلف باشد از جمله:

مونوکروم : استفاده از تونالیته های متفاوت از یک رنگ

که با اضافه کردن رنگ سفید یا سیاه به آن رنگ به دست می آید .

آنالوگ: رنگ هایی که در چرخه رنگ در کنار هم قرار می گیرند را شامل می شود.